TURNCLUB IDUNA GENT vzw

Missie van de club:

GYMNASTIEK IS VOOR IEDEREEN

Turnclub Iduna Gent is een jonge vereniging opgericht in 1991 met als doel het laten beoefenen van de turnsport in al zijn disciplines en facetten voor de jeugd met een evenwicht tussen recreatie en competitie.

Q4- gymlabel 84%

Het streefdoel is elke gymnast vanaf 3 jaar een zo compleet mogelijke en zeer kwalitatieve begeleiding te geven en een kwaliteitsvolle clubwerking te verwezelijken waardoor wij op 03/06/2019 terug het prestigieuze "Q4-GYM"kwaliteitslabel met onderscheiding behaalden. Iduna behaalde de licentie voor alle aangeboden disciplines.

Turnclub Iduna Gent is aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en de Sportadviesraad Gent vzw.


Visie van de club:

IEDEREEN IS WELKOM

Turnclub Iduna Gent vzw streeft ernaar en houd het lidgeld zo laag mogelijk om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken.

Turnclub Iduna Gent maakt geen onderscheid naar geslacht , afkomst, cultuur, nationaliteit, religie, geaardheid, politieke overtuiging, huidskleur, rang of stand, allochtonen of autochtonen,...ons ledenbestand is een verzameling van heel diverse mensen en afkomsten.

Doelgroep: gezinnen met kinderen

Wij richten ons vooral ook naar gezinnen met 2, 3 of meer kinderen.
Bovenop het laag lidgeld geven we nog korting voor grote gezinnen met kinderen : 5% korting 3de kind en 10% korting 4de kind van hetzelfde gezin.


  • verzekering via de gymfed -- www.gymfed.be
  • GDPR : Vanaf 25 mei 2018 ging de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving van kracht. Deze Europese wetgeving is een aanpassing van de privacywet van 8 december 1992 en bepaalt dat elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt/opslaat/verwerkt een aantal regels dient te volgen om de privacy van de leden, medewerkers en vrijwilligers te waarborgen. Hiervoor hebben we een privacyverklaring opgesteld waarin verduidelijkt wordt hoe onze vereniging met vertrouwelijke persoonsgegevens omgaat.
  • API (aanspreekpunt integriteit):
    De Witte Danielle - 0496/726400 of danielle.dewitte@telenet.be